Annika Backström

Stabschef, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har man genomfört en omorganisation där man slog ihop två nämnder (Socialnämnden och Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) och bildade två helt nya nämnder; Individ- och arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. I samband med omorganiseringen av nämnderna skulle även ett nytt gemensamt verksamhetsstöd för de båda nämnderna bildas. Under detta anförande får du ta del av hur Sundsvalls kommun har drivit detta arbete och vilka intressanta erfarenheter och utmaningar man hade samt hur organisationen och arbetssätten ser ut idag.Annika är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
Dag 2

14:45
Att leda förändring och hitta rätt i organisation och arbetssätt vid sammanslagning av två nämnder
  • Resan från att avsluta två nämnder och bilda två nya nämndsorganisationer – ett erfarenhetsutbyte
  • Implementering och genomförande – så har vi drivit arbetet
  • Utmaningar i omställningsprocessen och hur vi hanterade dem
  • Erfarenheter av sammanslagningen – vad har vi lärt oss av detta?