Annika Hovberg

Avdelningschef digitalisering och verksamhetsutveckling
Norrköpings kommun

När en organisation ska införa en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är det många frågor som ska besvaras. Hur organisera och leda ett projekt för digitalisering av en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess mellan stadsbyggnad, tekniska, bygg/miljö och VA? Hur effektivisera och korta handläggningstider och nå ett bättre kundbemötande genom digitalisering, robotar och e-tjänster? Hur får till kartunderlag i det interna kartstödet för att tillgängliggöra mer? Hur möta nya krav på 3D och visualiseringar? Hur nå en effektiv och kvalitativ digitaliseringar av detaljplaner och översiktsplaner? Under denna föreläsning kommer Annika att dela med sig av Norrköpings kommuns erfarenheter av införandet av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Annika är avdelningschef för digitalisering och verksamhetsutveckling på samhällsbyggnadskontoret.Annika är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

09:40
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i praktiken – så når du effektivisering, bättre tillgänglighet och insyn för medborgarna
  • Hur du utifrån en helhetssyn på samhällsbyggnad digitaliserar och utvecklar verksamheten
  • Så tar du fram processkartläggningar av arbetsflöden och genomför en kvalitativ upphandling av nytt IT-stöd
  • Att digitalisera översiktsplaner genom ett StoryMaps koncept och anpassa dem till trafikstrategin
  • Så möter du nya krav på 3D och visualisering genom framtidens ”digitala tvilling”
  • Hur du gör drönare till en självklar del i mätverksamheten för att uppnå en ökad effektivitet och kvalitet
  • Framåtblick – fortsatt digitalisering av detaljplaner och översiktsplaner samt markytor, kvalitetshöjning av fastighetsgränser samt e-tjänster och digital tvilling