Annika Koponen

Kommunikationsstrateg
Pensionsmyndigheten

Annika är kommunikationsstrateg på Pensionsmyndigheten och arbetar på kommunikationsavdelningen. Hon har tidigare arbetat på Sparbankernas Riksförbund som kommunikationschef och har tidigare innehaft olika roller inom kommunikation och marknadsföring inom privata och statliga bolag.Annika är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
18 mars

14:15
Så har vi skapat digitala tjänster efter kundens behov i ett sammanhang där staten inte har tillgång till den information som kunden förväntar sig
  • Hur skapar vi nya tjänster där individen har möjlighet att fatta medvetna beslut?
  • Vad har vi åstadkommit hittills och vad återstår?