Annika Liljegren

Tjänsteansvarig
INERA

Annika Liljegren ansvarar sedan mars 2022 för förvaltning och utveckling av tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) hos INERA. Annika är sjuksköterska och har tidigare arbetat som verksamhetschef.Annika är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

09:10
Informationsklassning - vilka data behöver vi skydda vid kommunikation mellan kommuner, regioner och myndigheter?
  • Vad är Säker Digital Kommunikation och varför behövs det?
  • Nyttor med Säker Digital Kommunikation
  • Hur kan SDK användas i verksamheten?
  • Kraven för att ansluta sig till Säker Digital Kommunikation