Annika Lückner

Biträdande socialchef
Hammarö kommun

I Hammarö kommun byggs ett av Sveriges bästa äldreboenden. Kommunens stora satsning på äldreboendet har drivits av Annika och Örjan från dag ett. Lyssna till erfarenheter från ett framgångsrikt ledarskap och byggnation där man på riktigt har satt de äldres behov i första rummet. Hur du får ihop den långa och komplicerade processen och realiserar förstudien till en färdig byggnad.Annika är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

09:10
Med de äldre i fokus – att framgångsrikt leda processen från idé till beställning och uppförande av nytt vård- och omsorgsboende
  • Att anpassa allt utifrån ett fokus på de äldres behov
  • Så leder du förändring och får alla att styra mot samma mål
  • Att få ihop kvalitet med ekonomi
  • Ett ”lyckat projekt” – hur når du det?
  • Att bli en bra beställare – vad innebär det?