Annika Meinhardt

Senior konsult
Arena för utveckling

Annika Meinhardt, utbildad arbetsterapeut, startade och drev Resursteamet under 20 år. Resursteamets inriktning var framförallt Daglig verksamhet med 25 enheter i Stockholms län, men också personlig assistans och en skola i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Annika har en outsinlig tro på människans inneboende resurser och förmågor och har alltid arbetat för att skapa en arena för utveckling för både brukare och medarbetare. Idag driver Annika företaget Arena för Utveckling där de bedriver både Daglig verksamhet och utbildning inom vård och omsorg.Annika är med som moderator och talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

09:10
Framtidens behovsanpassade LSS-boende – hur skapar vi attraktiva hem för en ny generation brukare?
  • Skapar vi boenden eller skapar vi hem – är det någon skillnad?
  • Hur vill människor som har rätten till insatser inom LSS bo och leva?
  • Finns det ett boendekoncept som passar alla?
  • Ska flera LSS-insatser kombineras inom ramen för boendet?