Annika Snäll

Aktivitetssamordnare, trivselvärd
Gävle kommun

Trygghetsboendet Tickselbo i Gävle har varit i drift i fem år och är ett mycket uppskattat trygghetsbeonde. Tickselbo uppkom utifrån en ombyggnad av en hyresfastighet. Projektet drevs utifrån en tydlig vision om att skapa ett trygghetsboende utöver det vanliga och på samma gång utveckla föreningslivet och skapa en levande stadsdel. Personalen arbetar medvetet med att engagera hyresgästerna och fungera som ett stöd för olika aktiviteter. Tickselbo har utvärderats efter några år i drift och där man kan visa på samhällsekonomiska vinster och att seniorerna uppskattar personalen.Annika är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

12:30
Att skapa framtidens trygghetsboende som är något utöver det vanliga – så skapar vi mervärde för hyresgästerna
  • Hur vi identifierade behoven av olika boendeformer för äldre i Gävle
  • Så kom vi fram till beslutet om ombyggnation av befintlig fastighet till trygghetsboende
  • Hur vi har involverat de äldre och tagit tillvara på deras intresse för att vara med och påverka sitt framtida boende
  • Att i skapandet av ett nytt trygghetsboende också skapa en levande stadsdel med rikt föreningsliv
  • Hur vi lyckades översätta våra visioner om framtidens trygghetsboende till ett uppskattat trygghetsboende
  • Trygghetsboendet idag – fem år i drift – nycklar för en framgångsrik verksamhet med nöjda hyresgäster
  • Trivselvärdar och att få de äldre att känna sig delaktiga och vara aktiva
  • Hur personalen arbetar för att tillsammans med hyresgästerna skapa det bästa boendet