Annika Wallenskog

Chefsekonom
SKR

Annika är chefsekonom på SKR och har arbetat på SKR (SKL) sedan 2010. Hon har tidigare arbetat som kommundirektör i Vallentuna och ekonomidirektör i region Uppsala samt Nacka kommun. Innan dess jobbade Annika som administrativ direktör på Stockholm Globe Arena. Under denna föreläsning kommer hon att ge en inblick i utvecklingen av socialtjänsten och vilka utmaningar och trender vi kommer att ställas inför i framtiden.Annika är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

10:35
Framtidens socialtjänst – utveckling, utmaningar och trender för en socialtjänst i framkant
  • Hur behöver socialtjänsten att förändras över tid?
  • Vad kommer att påverka rollen och yrket framöver och i framtiden och på vilket sätt?
  • Hur kan vi lämpligast ta oss an framtida utmaningar så som demografi, digitalisering och bristen på resurser och hur anpassar vi socialtjänsten utifrån dessa faktorer?