Annsofie Mahrs Träff

Doktorand, Linköpings universitet och
FoU-ledare, Norrköpings kommun

Annsofie är kommundoktorand vid Linköpings universitet där hennes forskning på särskilt boende baseras på observationer och intervjuer med de boende och med personalen. Annsofie är också utvecklingsledare inom FoU, vård- och omsorg i Norrköpings kommun. Under föreläsningen visar Annsofie resultat där utgångspunkten är fysisk aktivitet och vad det finns för vilja och möjlighet till detta på särskilt boende.Annsofie är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

12:30
Fysisk aktivitet på särskilt boende – hur kan verksamhet och byggnad skapa förutsättningar ökad rörelse för äldre?

Aktuell forskning visar att fysisk aktivitet, träning och rehabilitering kan förebygga och behandla funktionsnedsättningar hos äldre som bor på särskilt boende.

Men på många äldreboenden saknas kunskap och lokalmässiga förutsättningar för att erbjuda detta. Hur kan vi tänka nytt och med små medel skapa större förutsättningar till rörelse och aktivitet på särskilda boenden?

  • Hur planerar man för högkvalitativa särskilda boenden som skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet?
  • Vilka är behoven?
  • Hur kan den fysiska utformningen av ett särskilt boende underlätta för rörelse, träning och rehabilitering för äldre?