Anton Lif

Rådgivare
Combitech

Anton Lif har djup kunskap när det gäller påverkansoperationer och hybridhot. Under mer än åtta år arbetade han vid försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Han har deltagit i internationella insatser och utbildat i påverkansoperationer och psykologiskt försvar. Vid sidan av arbetet är Anton aktiv inom Försvarsutbildarna och under 2018 var han projektledare för ”Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft”. Idag arbetar Anton som rådgivare på Combitech. I sitt bagage har han också studier i marknadsföring och kommunikation.Anton är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering 2021
Dag 2

11:15
Informationspåverkan – ett hot mot er verksamhet
  • Så tar ni ett strategiskt helhetsgrepp och skapar medvetenhet inom er organisation
  • Desinformation, social-och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik – så används dessa tekniker för att påverka er
  • Så utvecklar ni er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera informationspåverkan
  • Hur arbeta proaktivt och hur ni ska agera reaktivt vid olika händelser?