Anton Lif

Crisis Managementkonsult
Combitech

Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Idag arbetar Anton som Crisis Managementkonsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Under många år arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och utvecklat förmågan i Sverige. Några av Antons främsta styrkor och drivkrafter ligger i att omsätta den forskning och expertis som finns på området till faktiska handlingar. Att genom utbildning, övning och rådgivning utveckla privata och offentliga verksamheters förmåga att möta informationspåverkan.Anton är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
1 juni

14:05
Problematik med falska nyheter och informationspåverkan – så arbetar du proaktivt och reaktivt med vilseledande och felaktig information
  • Så kan du arbeta proaktivt för att undvika fake news och förhindra möjligheten för media att skapa en begränsade bild av situationen
  • Hur hanterar vi rykten, spekulationer, osäkra källor och falska nyheter när alla är informationsspridare i dagens samhälle?
  • Så kan vi samverka med journalisterna för att möjliggöra kvalitetssäkring på den informationen som når allmänheten och slippa spridning av falska nyheter
  • Så utvecklar ni er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera informationspåverkan