Arash Memari

Rektor
Funkis skola & öppenvård

Funkis vision är att genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad undervisning och behandling erbjuda insatser till elever så tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljön vänds till lyckade erfarenheter. Funkis personal strävar efter att tillsammans med eleven hitta lust till lärande, öka livskvalitet och öka tillit till sina egna förmågor. Med hög kompetens såväl inom behandling som skola erbjuder Funkis utöver resursskola med behandling även handledning och utbildning för att kunna ge bättre förutsättningar till så många som möjligt. Under denna föreläsning får du ta del av hur Funkis skola & öppenvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med psykisk ohälsa hos barn och unga.Laura är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

14:40
Så arbetar vi med förebyggande åtgärder och skapar rätt förutsättningar för ökad trygghet, studiero och kunskapsutveckling för alla elever
  • Positivt beteendestöd i skolan för ökad trygghet och studiero
  • Så skapar vi lugnare och effektivare undervisning genom relationsskapande och lågaffektivt bemötande
  • EHT i klassrummet som stöd för lärare