Arman Borghem

Molnstrateg
Skatteverket

eSam och Skatteverket har varit engagerade i arbetet med molntjänster sedan 2015. Sedan dess, har regelutvecklingen accelererat och många av lösningarna på marknaden har inte hunnit anpassas till de nya rättsliga förutsättningarna. e-Sam vill finna effektiva, legala och säkra tjänster, i samarbete med marknaden, som kan bidra till en positiv utveckling för Sverige som helhet.Arman är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

11:05
Upphandling av moderna och rättssäkra molntjänster - så jobbar Skatteverket
  • Målbild, handlingsalternativ och färdriktning för val av tjänster
  • Arbetet i eSam med frågor om upphandling av molntjänster
  • Agera för att uppnå resultat: molntjänster med korrekt uppgiftshantering