Arne Kastenbom

Förstelärare idrott och hälsa och Biologi
Rönnowska skolan, Helsingborgs stad

Arne har arbetat med pulsprojektet Puls+ i Rönnowska skolan sedan starten, vars syfte var att mäta effekterna av fysisk pulshöjande aktivitet kopplat till koncentration, problemlösningsförmåga, arbetsminne och inlärning. I år har Arne deltagit i en vetenskaplig studie, som heter Pulsstudien. Arne tar även klivet in i matematikklassrummet och genomför 7 minuters Brain Power Exercises (BPE). BPE följs av objektiva och subjektiva tester i arbetsminne, uppmärksamhet och inlärning i matematik. Studien är unik i sitt slag och ett steg att utveckla s.k. Aktiva klassrum. Det är en naturlig utveckling av pulsprojektet och kanske rent av framtidens klassrum.Arne är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

14:05
Projektet Puls+, Pulsstudien och Aktiva klassrum – så har vi framgångsrikt infört pulsträning och hur vi kontinuerligt arbetar med att utveckla den
  • Hur vi sedan 2014 arbetar med pulsträning och har löst det organisatoriska, schemaläggning etc.
  • Medel- och högintensiv träning med praktiska lösningar – exempel på pulshöjande övningar som ger effekt
  • Vilka problemområden vi stött på och vad du kan använda som hjälpmedel
  • Vad pulsträningen har gett eleverna och hur det har påverkat övriga lektioner
  • Hur vi påvisar effekterna av fysisk aktivitet kopplat till problemlösningsförmåga, koncentration, arbetsminne och förbättrat studieresultat i matematik. Vilka vetenskapligs studier visar att fysisk aktivitet påverkar hjärnans struktur, funktion, akademiska resultat och inlärning?
  • Resultatet från årets vetenskapliga Pulsstudie i Helsingborgs Stads Skolor årskurs 7
  • Aktiva klassrum – framtidens klassrum?