Åsa Anevik

Leg. Lärare i fritidshem, bildlärare och utbildare
Lärande Perspektiv

Internet, sociala medier och digitala verktyg är numera en helt naturlig del av barnens vardag från väldigt tidiga år. Här skapas nya sociala arenor där barnen behöver samma aktiva stöd från en närvarande vuxenvärld som i alla andra sammanhang. Den nya läroplanen lyfter tydligt fram vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik och samtidigt tillägnar sig ett källkritiskt synsätt men hur lyckas man med detta i praktiken? Åsa är utbildare inom medie- och informationskunnighet (MIK), fritidspedagog och bildlärare och brinner för att utifrån styrdokument, elevinflytande och engagemang skapa en betydelsefull och pedagogisk verksamhet med elevens digitala lärande och sociala utveckling i fokus.Åsa är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

14:05
Digital kompetens på fritids – så skapas ett pedagogiskt och medvetet MIK-arbete med nya läroplanen som grund
  • Ett fritidshem med digital teknik som en naturlig del – så kan det se ut!
  • Nya skrivningar i Lgr11 och en ny del för fritids – hur når du upp till nya krav?
  • Fritidshem och skola i samverkan – så går ni hand i hand i det digitala arbetet
  • Hjälp – De digitala verktygen invaderar! Lugn – Det måste inte vara så svårt!