Åsa Carlberg

Pressekreterare
Statens fastighetsverk

I början av 2017 hamnade Statens fastighetsverk (SFV) i en allvarlig kris i samband med att misstankar om korruption och oegentligheter framställdes i TV4:s program Kalla fakta ”Slottsherren”. Nyheten om misstänkt korruption spred sig som en löpeld över mediesverige och trots noggranna krisförberedelser blev medietrycket hårdare och händelseförloppet än mer intensivt och snabbare än vad SFV hade kunnat förutspå. Åsa Carlberg arbetar sedan många år som pressekreterare på Statens fastighetsverk och har stor erfarenhet av strategiskt och operativt press- och PR-arbete samt av övrigt kommunikationsarbete internt som externt, traditionellt och socialt. Under denna föreläsning kommer Åsa dela med sig av sina erfarenheter om hur SFV återhämtande sitt anseende efter den varumärkeskris de var med om.Åsa är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 mars

11:25
Hur bygga upp ett högt förtroendekapital efter att ha genomgått en varumärkeskris
  • Statens fastighetsverk i Kalla fakta – hur hamnade vi här och hur påverkade granskningen vårt anseende?
  • Vilka interna konsekvenser ledde granskningen till och hur hanterar vi dessa?
  • Hur hantera en varumärkeskris – så jobbade vi med extern kommunikation för att minska skada mot varumärket under och efter krisen
  • Framtiden för Statens fastighetsverk – så arbetar vi för att höja vårt anseende idag