Åsa Edman

Ansvarig intern kommunikation
Veidekke

Åsa har mer än 15 års erfarenhet inom kommunikation och en stark övertygelse om internkommunikationens betydelse för ökad produktivitet och lönsamhet. Här berättar Åsa hur Veidekke långsiktigt och strategiskt arbetar för att engagera och involvera medarbetarna i verksamhetens övergripande mål och strategi. Du får följa med på resan från ledningens beslut till hur resultatet återspeglas i kundmötet, intern varumärkesstolthet och ökat engagemang och handlingskraft där engagerade medarbetare är det viktigaste kapitalet företaget har.Åsa är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 1

12:30
Medarbetarengagemang och medarbetarskap – kommunikation som engagerar och involverar
  • Hur kan du genom intern kommunikation involvera och engagera medarbetarna i verksamhetens övergripande mål och strategi?
  • Så kan du uppnå effektivare medarbetare och processer genom rätt kommunikation
  • Framgångsrik kommunikation som skapar eget driv hos medarbetarna och får med hela organisationen – konkreta exempel på kommunikationsformer som når ända fram