Åsa Erkman

Avdelningschef landskap och stadsmiljö
WSP

Utemiljöer som stärker hälsa och välbefinnande behöver utformas med en betydligt större variation och med en värdebaserad planering. Det handlar om att bättre anpassa utemiljön utifrån de äldres olika behov. Utifrån mångårig praktisk erfarenhet som landskapsarkitekt berättar Åsa om utformningen av äldres utemiljöer och ”Sinnenas trädgård”.Åsa är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

14:45
Trygga och inspirerande utemiljöer för äldre – att skapa miljöer som stimulerar sinnen och som på riktigt stimulerar de äldre
  • Sinnenas trädgård – hur planerar du en utemiljö så att känslor och tankar väcks och ger en positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan?
  • Så utformas utemiljön för att utevistelsen ska bli både lustfylld och rogivande
  • Så skapas en fin plats för möten mellan boende på området, anhöriga, personal och besökande utifrån
  • Hur du kan möta olika individers behov när du utformar trädgården – inspiration, tips och idéer