Åsa Laurell Lyne

Forskare
RISE CBI Betong institutet

Många svenska simhallar byggda under 1960- och 70-talen är i dag i dåligt skick. Det kan handla om ohälsosam innemiljö, bristande säkerhet och hög energianvändning. Allt detta och lite till vill de som arbetar med det Vinnova-stödda projektet ”Hållbara innemiljöer för fritid i staden – simhallar” råda bot på. Åsa är tekn. dr. och arbetar med tätskikts- och skyddsbeläggningar för betong i olika typer av kemiskt aggressiv miljö såsom simhallar. Bror är forskningsledare inom avdelningen Korrosion och korrosionsskydd av betongkonstruktioner. Ta del av projektets resultat och fortsatt arbete för att förbättra simhallars livslängd, miljö och energiåtgång.Åsa är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

09:10
God och hållbar inomhusmiljö i framtidens badanläggning – innovativa helhetslösningar för såväl renovering som nybyggnation av simhallar
  • Den senaste forskningen – materialval, renoveringsmetoder, reningsteknik och rostfria kvalitéer
  • Råd för val av material i hårt utsatta delar av badanläggningen – vilka material är värda att investera i?
  • Analys av skick och kartläggning över behov vid reparation av betongkonstruktioner – eller kan befintlig betong behållas inför en större renovering?
  • Smart klimatsystem i simhallen som förlänger materialens livslängd – hur?
  • God luftkvalitet och ventilation – hur du kan energioptimera, öka luftkvaliteten och undvika fuktskador
  • Hur ser behoven i Sveriges badanläggningar ut idag och imorgon?