Åsa Llinares Norlin

Ordförande
Svenska Parasportförbundet samt,
Sveriges Paralympiska kommitté

Bättre tillgänglighet innebär bättre idrott för fler. Hur kommer sig det då att så många idrottsanläggningar inte är tillgängliga för alla? Hur kan det bli bättre? Vad kan du som kommun göra med enkla medel för att röja flertalet hinder för tillgänglighet i idrottsanläggningar? Under föreläsningen ger Åsa Llinares Norlin ger en del av svaren. Åsa är ordförande i Svenska Parasportförbundet sedan tre år tillbaka och har dessförinnan haft olika roller i förbundsstyrelsen under snart 10 år. Hon är också ordförande i Sveriges Paralympiska kommitté. Åsa har arbetat inom flera led inom idrotten både på föreningsnivå till nationell nivå. Hon är före detta paralympier i segling och deltog i Atlanta 1996.Åsa är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

14:05
Så skapas tillgängliga och inkluderande idrottsmiljöer som minskar hälsoklyftorna hos befolkningen
  • Vad innebär det att skapa tillgängliga och inkluderande mötesplatser för alla och vad är syftet med att en kommun ska jobba med det?
  • Hur kan man som kommun lägga upp arbetet med detta och vad ser du som framgångsfaktorer för att lyckas?
  • Bättre hälsa för fler – hur kan idrottsanläggningar och aktivitetsytor göras tillgängliga för alla?
  • Vilka kan vara utmaningarna med detta och vad ser ni för vinningar med arbetet i ett längre perspektiv?
  • Presentation av Svenska Parasportsförbundets nya manual för tillgänglighet i idrottsanläggningar