Åsa Machado

Arkitekt
Origo Arkitekter

Åsa Machado är arkitekt, utbildad på KTH-A, med mångårig erfarenhet av om- och nybyggnad av skolor och förskolor och ett stort intresse för skolfrågor. Hon var bland annat ansvarig arkitekt för Glömstaskolan i Huddinge. Det kreativa utbytet och samarbetet med verksamhet och förvaltning öppnar för nya lösningar. Ett viktigt fokus är hur byggnaderna kan möjliggöra och inspirera till pedagogisk utveckling samtidigt som de är yteffektiva och flexibla. Origo arkitekter arbetar med flera skol- och förskoleprojekt, däribland en ny 4-9 skola i Östhammars kommun samt en ny F6 skola i Örebro. Skolan i Östhammars kommun har rörelseprofil och beräknas vara färdig år 2021. Änglandaskolan i Örebro kommun är en flexibel och modern skola med fullstor idrottshall och flexibla ytor för kultur och fritid. Änglandaskolan står inflyttningsklar till höstterminen 2018.Åsa är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

11:25
Framtidens skol- och förskolemiljöer – att förhålla sig till utmaningar och se möjligheter för att bygga för barns och elevers bästa
  • Paradigmskiftet kring skolbyggnation – vi kan inte bygga som vi alltid har gjort – att tänka nytt för att nå de olika målen
  • Hur kan vi tänka större när vi planerar och hitta balansen mellan budget, tidsram och behov?
  • Hur hanterar vi komplexiteten i planerings- och byggnadsprocessen vid ett skolbygge?
  • Hur kan vi se möjligheterna trots tuffa förutsättnigar och baserat på dialog ta fram lösningar som leder till ett bra slutresultat?
  • Hur nå ett bra samarbete mellan beställare och utförare?
  • Hur parera när förutsättningar förändras under projektets gång?
  • Viktiga nycklar för att lyckas med skolmiljöer som är yteffektiva och flexibla och samtidigt erbjuder en god lärmiljö