Åsa Malmström

Verksamhetschef elevhälsa
Bjuvs kommun

Åsa är utbildad socionom och psykolog och har arbetat i Bjuvs kommun sedan 2008. De senaste 4 åren i nuvarande roll som ansvarig för kommunens socialtjänst för barn och unga. Ellen Claesdotter Pettersson är leg. psykolog, specialist i organisationspsykologi och är chef för Elevhälsan i Bjuv. Åsa och Ellen driver utvecklingsarbete tillsammans med kollegorna i förvaltningsledningsgruppen (förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst) i linje med den sk Skottlandsmodellen och GIRFEC, Getting it right for every child.Ellen är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

15:45
Samverkan mellan instanser – så skapas en framgångsrik koalition mellan skolan, föräldrar, BUP och socialtjänst för att främja elevernas hälsa och lärande
  • Samverkan mellan insatser – så skapar vi en dialog mellan skolan, föräldrar, BUP, och socialtjänst
  • Vad är vems ansvar? – Ta del av bra modeller för framgångsrik samverkan för att främja hälsa och lärande hos barn och unga
  • Så arbetar vi för att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos barn och unga – koordinering, samarbetsdjup, kommunikation och ledarskap