Åsa Malmström

Verksamhetschef socialtjänst barn, unga, familj
Bjuvs kommun

Åsa är utbildad socionom och psykolog och har arbetat i Bjuvs kommun sedan 2008. De senaste 4 åren i nuvarande roll som ansvarig för kommunens socialtjänst för barn och unga. Ellen Claesdotter Pettersson är leg. psykolog, specialist i organisationspsykologi och är chef för Elevhälsan i Bjuv. Åsa och Ellen driver utvecklingsarbete tillsammans med kollegorna i förvaltningsledningsgruppen (förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst) i linje med den sk Skottlandsmodellen och GIRFEC, Getting it right for every child.Åsa är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

10:40
Samverkan mellan instanser – så skapas en framgångsrik koalition mellan skolan, föräldrar, BUP och socialtjänst för att förebygga och hantera psykisk ohälsa
  • Ta del av bra modeller för framgångsrik samverkan för att främja hälsan hos barn och unga– vad är vems ansvar?
  • Koordinering, samarbetsdjup, kommunikation och ledarskap – så arbetar vi för att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos barn och unga
  • Skotlandsmodellen i svensk kontext – en modell för samverkan!