Åsa Nilsson Bjervner

Kanslichef, kommunledningskontoret
Uppsala kommun

I Uppsala kommun har man genomfört en omorganisation där man har samlat alla stabsfunktioner samt infört en centraliserad funktion för nämndadministration respektive registratur och arkiv. Därtill inför kommunen en digital ärendeprocess, e-arkiv och e-signaturer. Inom nämndadministrationen innebär det att alla nämndsekreterare jobbar i ett och samma system. Systemet ska även inkludera ärenden kopplat till miljö- och bygglov. Åsa Nilsson Bjervner är kanslichef vid kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Under anförandet delar Åsa med sig av intressanta erfarenheter av införandet av en centraliserad nämndfunktion och digitaliserad ärendeprocess.Åsa är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 2

09:10
Att nå en effektiv och kvalitativ digital ärendeprocess där alla nämnder arbetar i samma system
  • Resan fram till en centraliserad nämndfunktion – en förutsättning för en mer effektiv och digital ärendehanteringsprocess
  • Hur vi steg för steg har utvecklat en enhetlig och sammanhållen ärendehanteringsprocess
  • Digitalt bevarande, ny klassificeringsstruktur, e-arkiv och e-signatur – erfarenheter från implementeringen
  • Att leda digital omvandling och införa nya arbetssätt kopplat till en digital ärendeprocess