Åsa Nilsson Bjervner

Kanslichef, kommunledningskontoret
Uppsala kommun

I Uppsala kommun har man genomfört en omorganisation där man har samlat alla stabsfunktioner samt infört en centraliserad funktion för nämndadministration respektive registratur och arkiv. Därtill inför kommunen en digital ärendeprocess, e-arkiv och e-signaturer. Inom nämndadministrationen innebär det att alla nämndsekreterare jobbar i ett och samma system. Systemet ska även inkludera ärenden kopplat till miljö- och bygglov. Åsa Nilsson Bjervner är kanslichef vid kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Under anförandet delar Åsa med sig av intressanta erfarenheter av införandet av en centraliserad nämndfunktion och digitaliserad ärendeprocess.Åsa är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023
Dag 2

09:10
Att nå en effektiv och kvalitativ digital ärendeprocess där alla nämnder arbetar i samma system
  • Resan fram till en centraliserad nämndfunktion – en förutsättning för en mer effektiv och digital ärendehanteringsprocess
  • Hur vi steg för steg har utvecklat en enhetlig och sammanhållen ärendehanteringsprocess
  • Digitalt bevarande, ny klassificeringsstruktur, e-arkiv och e-signatur – erfarenheter från implementeringen
  • Att leda digital omvandling och införa nya arbetssätt kopplat till en digital ärendeprocess