Åsa Olsson

Kommunikationschef
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en liten och ung myndighet som bildades 2015 med uppdrag att verka för en rättssäker, effektiv och hållbar upphandling till nytta för såväl medborgarnas som näringslivets utveckling. Tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare och med ett tydligt fokus på både samhällsnytta och kundnytta har de skapat en modern myndighet som vunnit pris som årets modernaste myndighet. Under denna föreläsning får du ta del av hur de lyckas skapa ett högt medarbetarengagemang med uppdraget i fokus för största möjliga samhällsnytta.Åsa är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

11:50
Medarbetarskap i framtidens kundfokuserade myndighet – hur skapas ett högt medarbetarengagemang med uppdraget i fokus för största möjliga samhällsnytta?
  • Medarbetarengagemang och medarbetarskap – så har vi fått ett ökat kundfokus att gå hand i hand med ett ökat medarbetarengagemang, delaktighet och motivation
  • Kundfokus och tjänstedesign som motor för utvecklig – så anpassar du verksamheten, processerna och tjänsterna
  • Våra framgångsfaktorer – så har vi jobbat med dialog, samverkan och målfokus för att nå ända fram

Årets modernaste myndighet!