Åsa Stenman Norlander

Akustikkonsult
Norconsult

Åsa Stenman Norlander är civilingenjör inom maskin med specialistinriktningen ljud och vibrationer från KTH. Hon har arbetat som akustiker sedan 2000 och har stor erfarenhet av beräkning, utredning, åtgärdsdimensionering och verifiering inom samhälls-, industri-, bygg-, skott- och flygbuller men även med byggnadsakustisk projektering. Hennes specialistområde är samhällsbullerfrågor och stora bullerkartläggningar. Utöver detta har hon lång erfarenhet och internationella kontakter genom forskningsprojekt och nära samarbeten med akustiker i Europa och Norden.Åsa är moderator på konferensen Trafikbuller 2019