Åsa Strömberg

Elevhälsochef (tidigare projektledare för Koll på Läget)
Linköpings kommun

Koll på läget syftar till att underlätta övergången för gymnasiesärskolans elever i övergången till vuxenlivet. Genom samverkan har skola, socialkontoret utifrån LSS och försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Vuxenhabiliteringen byggt rutiner för arbetet. Projektet finansierades av Samordningsförbundet Centrala Östergötland och är nu en implementerad del av ordinarie verksamhet.Åsa är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår gymnasiesärskolan

15:35
Så underlättar du elevens övergång från skola till ett självständigt vuxenliv
  • Hur undviker vi att eleven hamnar i ett utanförskap efter utbildningen?
  • Individens behov i centrum – kartläggning av behov för att underlätta elevens vardag
  • Hur kan skolan bidra till en bra start i ett vuxenliv genom att samarbeta med kommuner, myndigheter och näringsliv?