Åsa Wall

Planeringsledare välfärdsteknik
Göteborgs stad

I Göteborgs stad har man mångårig erfarenhet av digitalisering och implementering av välfärdsteknik. Åsa Wall är planeringsledare för välfärdsteknik i staden och delar med sig av erfarenheter kring strategiskt arbete för ett kvalitativt förbättringsarbete, helhetstänk och strukturerade arbetssätt. Hör om modernt digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet med goda exempel på digitala tjänster och välfärdsteknik. Fokus för föreläsningen är såväl digitalisering och välfärdsteknik för individen såsom IT-stöd för personalen, däribland mobila arbetssätt.Åsa är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

13:20
Systemförvaltning och framtidssäkring för en kvalitativ digitalisering och införande av ny teknik utifrån individens behov
  • Vision och strategi – att driva digital transformation utifrån målet om ökat inflytande och självbestämmande för individen samt ett attraktivt jobb för medarbetaren
  • Behoven som grund – att driva utveckling utifrån kunskap och förståelse om målgrupperna
  • Ramavtal för välfärdsteknik och digitalisering av trygghetslarmskedjan – så säkerställer vi kvalitativa digitala tjänster och välfärdsteknik för framtiden
  • Kompetensutveckling av medarbetarna – att utifrån principerna kollegialt lärande och närhet i vardagen öka den digitala kompetensen internt
  • Säker identifiering i övergången till mobila arbetssätt – ta del av erfarenheter