Åse Victorin

Barn- och skolläkare, skribent
Qleva

Åse Victorin är leg läk. och specialist inom Barn- och Ungdomsmedicin samt Allmänmedicin. Hon är även skolläkare och författare till analoga livsstilsverktyget ”Det handlar om kroppen” och QLeva; ett hälsofrämjande webbaserat pedagogiskt verktyg för hållbar livsstil (www.qleva.se). Åse är också föreläsare samt forskare inom området unga och internet.Åse är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

10:40
Psykisk hälsa genom hälsofrämjande skolutveckling – hur skolan kan bidra till att bevara psykisk och fysisk god hälsa genom hälsofrämjande och förebyggande metoder?
  • Vad beror den psykiska ohälsan på och är vissa elever mer sårbara än andra?
  • Vilka samband finns mellan psykisk ohälsa och skolresultat?
  • Så påverkar elevernas livsstil deras psykiska hälsa
  • Vad behöver barn och unga för att uppnå balans och välmående?
  • Så kan elevhälsan med ett övergripande arbetssätt förebygga psykisk ohälsa från tidig ålder
  • Nya stödinsatser att applicera i skolan, utifrån vår tids behov
  • Skolans ansvar för hälsa och lärande