Astrid Jansson

Enhetschef Servicecenter
Örebro kommun

Astrid har arbetat i offentlig sektor i 20 år och kommer tidigare från migrationsverket samt Försäkringskassan. I Örebro kommun har hon arbetat som enhetschef för Servicecenter sedan tre och ett halvt år tillbaka och har drygt sju års erfarenhet som chef i andra verksamheter. I dessa roller har hon haft mycket kontakt med medborgare och hon har också själv erfarenhet av att möta människor både i telefon och personliga möten i hennes tidigare arbeten som huvudsakligen varit handläggare inom olika myndigheter. Att ha starka team som kan leverera service ur medborgarfokus är det Astrid arbetar för.Astrid är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
21 mars

13:25
Att uppnå en tillgänglig och kvalitativ service med tjänster utifrån mottagarens behov och förutsättningar
  • Så har vi utvecklat en tillgänglig service utefter medborgarens behov och förutsättningar
  • Så arbetar vi med att stärka medborgarens egenmakt i serviceprocessen genom digital coachning
  • Samlokalisering med Statens servicecenter för en mer tillgänglig och kvalitativ medborgarservice