Aud Pettersen-Solberg

Rektor
Tistedal skole

Tistedal är en så kallad anpassad skola, med lokaler och verksamhet uppbyggda för att fungera för alla elever, även de med olika sorters funktionsnedsättningar. Alla korridorer är breda, klassrummen extra stora, det finns tekniska hjälpmedel som hörslingor i vissa klassrum och färg och material är valda för att fungera som stöd för synsvaga elever. Det finns också en resursavdelning för multifunktionsnedsatta barn, där gruppen just nu består av nio elever. Alla elever, även de på resursavdelningen, läser emellertid efter samma läroplan och alla hör till en vanlig klass.Aud är med som talare på konferensen
Dag 2

13:35
Så skapas en anpassad skola för alla elever – i Norge går alla i samma
  • Hur arbetar skolan för att inkluderas alla elever i gemenskapen?
  • Samma läroplan men individuella mål och anpassning till elevens förmåga – undervisning
  • Integrerad skola sprider kompetens och förståelse för behoven hos elever med funktionsvariation
  • Acceptans av elever med funktionsvariation hos lärare och elever i grundskolan