Baharan Hellström

HR-Chef
Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm har ända sedan pandemin bröt ut arbetat med flexibla, digitala arbetssätt och har nu en välfungerande hybridmodell på plats. Trots denna stora förändring har de lyckats skapa ett starkt medarbetarengagemang och ett positivt arbetsklimat med högt engagerade medarbetare. De har tilldelats första pris i Brilliant Awards – Employee Experience där de blev utsedda till Årets Arbetsgivare 2022 i kategorin Tjänsteorganisationer. Brilliant Awards är en utmärkelse som delas ut en gång om året till de organisationer som har högst andel engagerade medarbetare inom sin bransch. Baharan Hellström arbetar som HR-chef på Länsförsäkringar Stockholm och har arbetat mycket med att utveckla ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap som genom trygghet och tillit skapar en välmående och högpresterande organisation med högt medarbetarengagemang. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av både framgångsfaktorer och utmaningarna kring att lyckas med detta i det hybrida arbetslivet.Baharan är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

11:50
Medarbetarengagemang i det hybrida arbetslivet – så utvecklar du ett hållbart ledarskap och självledarskap för en välmående och högpresterande organisation
  • Vilka krav ställer nya hybrida arbetssätt på ledarskapet och självledarskapet?
  • Medarbetarengagemang och medarbetarskap – så får du kundfokus att gå hand i hand med ett ökat medarbetarengagemang, delaktighet och motivation
  • Så har vi skapat en god social arbetsmiljö som främjar medarbetarnas välbefinnande både på den fysiska och hybrida arbetsplatsen
  • Vilka utmaningar har vi stött på i övergången till hybrida arbetssätt och hur har vi arbetat för att upprätthålla en företagskultur som bidrar till välmående och hållbara resultat?
  • Så använder vi oss av tillit, dialog och delaktighet för att skapa engagemang kring verksamhetens mål och visioner