Barry Karlsson

Leg. Psykolog och specialist i neuropsykologi
OP-Konsult

Barry Karlsson är specialist i neuropsykologi och en mycket uppskattad föreläsare. Barry är forskare vid Uppsala universitet samt är en av huvudmännen bakom kartläggningsinstrumentet ”Tidiga Tecken” vid åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar. Lyssna till en inspirerande expertföreläsning om äldre med intellektuell funktionsnedsättnign och vilka deras behov är.Barry är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

11:00
Framtidens brukare – hur möta behoven av kvalitativ omvårdnad och boendemiljö för de ökade antal äldre?
  • Hur skapa goda boendemiljöer för äldre med intellektuell funktionsnedsättning?
  • Hur ser de äldres behov ut?
  • Vad innebär det att åldras med intellektuell funktionsnedsättning? Psykisk och fysisk hälsa
  • Demens och att upptäcka tidiga tecken på demens för bästa omvårdnad
  • Vad är viktigt att ta hänsyn till för att optimera ett friskt åldrande?