Beata Terzis

Sakkunnig inom kognition
Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Beata Terzis är leg. psykolog och disputerade vid Karolinska Institutet inom området kognitiva sjukdomar. Hon har en mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom området. Hon är en uppskattad föreläsare inom fältet. Idag arbetar Beata som sakkunnig inom kognition på Kungsholmens stadsdelsförvaltning där hon utbildar personal i kognition och även ansvarar för anpassning av den fysiska miljön på vård -och omsorgsboenden.Beata är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
14 november

14:20-15:00
Hur kan vi skapa en miljö som bidrar till ökad livskvalitet vid kognitiv nedsättning?
  • Hur anpassa den fysiska miljön för äldre med kognitiva nedsättningar?
  • Inredning med utgångspunkt i kognitiv neurovetenskap
  • Digital visning av en kognitiv anpassad miljö på vård- och omsorgsboende