Bel-Gloire Temo

Upphandlingsjurist
Upphandlingsmyndigheten

Bel-Gloire Temo arbetar som upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Hans fokus är att ge stöd till och bistå privata företag och offentliga verksamheter inom upphandlingsrättsliga frågor. Bel har förutom den juridiska kompetensen fördjupat sig inom säkerhet och krisberedskap.Bel-Gloire är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

16:10
Vilka krav ställer säkerhetsskyddad upphandling på beställaren?
  • Hur ska du förhålla sig till upphandlingslagstiftningen med hänsyn till hoten i vår omvärld?
  • Hur identifierar du sårbarheten och genomför andra viktiga analyser vid upphandlingen?
  • Hur omfattande ska åtgärderna vara enligt säkerhetsskyddslagen?
  • Vad innebär ett säkerhetsskyddat avtal för leverantörerna och för den upphandlande organisationen?