Bel-Gloire Temo

Upphandlingsjurist
Upphandlingsmyndigheten

Bel-Gloire Temo arbetar som upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Hans fokus är att ge stöd till och bistå privata företag och offentliga verksamheter inom upphandlingsrättsliga frågor.Bel-Gloire är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

16:10
Vilka krav ställer säkerhetsskyddad upphandling på beställaren?
  • Hur ska du förhålla sig till upphandlingslagstiftningen med hänsyn till hoten i vår omvärld?
  • Hur identifierar du sårbarheten och genomför andra viktiga analyser vid upphandlingen?
  • Hur omfattande ska åtgärderna vara enligt säkerhetsskyddslagen?
  • Vad innebär ett säkerhetsskyddat avtal för leverantörerna och för den upphandlande organisationen?