Belma Krslak

Miljöutredare/Bullerspecialist
Göteborgs stad

Belma Krslak arbetar som miljöutredare/bullerspecialist på miljöförvaltningen i Göteborg. Miljöförvaltningen har ansvar för att driva och samordna Göteborgs stads åtgärdsarbete mot buller samt att hålla den kommunövergripande bullerkartläggningen aktualiserad. Under denna föreläsning kommer Belma dela med sig av Göteborgs stads arbete för minskat buller och förbättrad ljudmiljö. föreningsliv och medborgare.Belma är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

14:05
Fokus på bullerkartläggning och åtgärdsprogram för minskat buller och förbättrad ljudmiljö
  • Så arbetar vi med bullerbekymret redan i planeringen av framtida utbyggnader av staden
  • Så skapar vi miljöer som är välbefinnande men som också är bullerskyddande – förebygga istället för att åtgärda
  • Så arbetar vi med bullerkartläggning i syfte att framgångsrikt sätta in rätt åtgärd
  • Så hanterar och tolkar vi den nya förordningen gällande trafikbuller