Bengt Andersson

Seniorrådgivare
Nordens välfärdscenter

Bengt är seniorrådgivare Nordens välfärdscenter och projektledare för det nordiska projektet Vård och omsorg på distans 2018-2020 (VOPD) samt Integreated Health and Care through distance spanning solutions (iHAC).Bengt är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

09:10
Framtidens nyttoskapande välfärdsteknologi – utmaningar och möjligheter vid implementering
  • Hur väl har de nordiska länderna lyckats med att förvandla välfärdsteknik till nytta för personal och brukare?
  • Vilka är de största utmaningarna kring införandet av välfärdsteknologi och hur ska vi undvika dem?
  • Hur kan vi lära av varandra och hitta en process som leder till en hållbar implementering av välfärdsteknologi?
  • Den demografiska utvecklingen – hur bör vi tänka kring nya strukturer och lösningar för att framtidssäkra omsorgen?