Bengt Simonsson

Forsknings- och marknadschef
Teknikmarknad

Vårdbolaget Tiohundra ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Vårdbolaget har verksamheter som tidigare drevs av kommunen och landstinget. Geografin och demografin i Norrtälje kommun skapar utmaningar inom hälso-, sjukvård och omsorg och Tiohundra lägger stort fokus på innovationer och digitalisering för att möta upp det ökade behovet. Teknikmarknad är en avknoppning från KTH och fungerar som en nationell utvecklingsarena för ny teknik inom äldreomsorgen. Under anförandet får du bland annat höra om det senaste inom trygghetsskapande teknik för att underlätta kvarboende i hemmet samt ökad självständighet och trygghet för individen.Bengt är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

13:10
Välfärdsteknologi för ökad självständighet och trygghet – innovation på vetenskaplig grund
  • Att möta välfärdstumaningarna och förbättra vård och omsorg med hjälp av digitalisering, innovation och välfärdsteknologi
  • Framtidsspaning, innovationer och digitalisering – detta är på gång i Norrtälje
  • Så ökar vi individens självständighet och trygghet med hjälp av implementeringen av innovativa tekniklösningar