Benjamin Yousefi

Jurist & teknisk rådgivare och utredare
Riksarkivet

Benjamin Yousefi arbetar som jurist och teknisk utredare och rådgivare hos Riksarkivet på Avdelningen för informationshantering (AFI), och har under en lång tid gett råd och stöd kring vad som nu alltså kallas kontrollfunktioner. Han har bland annat varit expert i Utredningen om betrodda tjänster. Under denna föreläsning kommer Benjamin att gå igenom vad som är viktigt för att säkerställa äkthet och arkivbeständighet vid användande av elektroniska underskrifter. Han kommer att beröra bland annat typer av kontrollfunktioner, när de behövs, och vad som krävs för att bevara och gallra dem.Benjamin är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

15:20
Bevarandefrågor – hur säkerställs arkivbeständigheten och en hållbar informationshantering med digitala underskrifter
  • Om förstudien – bakgrund, syfte och nuläge
  • Funktionella behov och krav på underskrifter – hur kan det hjälpa oss att bedöma vilka handlingar som kräver vilken typ av underskrift, och hur dessa kan ersättas med elektroniska materiel och metoder?
  • Vilka tekniska metoder kan användas (t.ex. standarder) och vad är skillnaden mellan att använda ”systemberoende metoder” och ”digitala signaturer”?
  • Vad innebär äkthet och hur garanteras äktheten i elektroniska handlingar? Hur kan underskriften bli ogiltig? Vad händer om handlingstypen ändras?
  • Vad behöver vi bevara och hur bevarar vi den underskrivna handlingen över tid? T.ex. hur kan vi hantera behov av konvertering av handlingar med underskrifter?