Benno van Tilburg

Manager of Public Access
Amsterdam stad, Nederländerna

Benno van Tilburg är utbildad historiker och har arbetat inom Amsterdam stad sedan 2018, först som chef på stadsarkivet och nu som chef för publicitetsavdelningen. Benno är också programchef för konferensen ”KVAN Archiefdagen”.Benno är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
9 februari

16:10
Arkivet som resurs för att skapa samhällsnytta i den serviceinriktade och transparanta myndigheten – att nå ett effektivt tillgängliggörande av arkivmaterial
  • Hur arbetar Amsterdams stad med att göra det enkelt för många målgrupper att få tillgång till stadens arkivmaterial?
  • ”Open Government Act” – ny förordning från och med 2022 som tar tillgängliggörande av digitalt material till en ny nivå
  • Amsterdams strategier för transparens och tillgängliggörande av material
  • Publicering av dokument och handlingar på stadsarkivets webbplats
  • Open by design
  • System och applikationer för tillgängliggörande som staden använder