Bente Tuff

Utvecklingsledare
Center för Skolutveckling, Göteborgs stad

Enligt skollagen har alla barn rätt till en likvärdig utbildning, men hur likvärdiga är våra fritidshem egentligen? Skillnaderna är tyvärr stora, både nationellt och inom respektive kommun och det är mycket som påverkar hur väl man lyckas ändra på det. I Göteborgs stad pågår en stor satsning dels på att höja kvaliteten på fritidshemmen men också för att utveckla en likvärdighet för våra elever i alla kommunens fritidshem. Bente arbetar som utvecklingsledare mot fritidshem med uppdrag att leda detta arbete.Bente är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

15:00
Att utveckla kvalitet och likvärdighet i Göteborgs stads fritidshem
  • Hur uppmärksammas fritidshemmet av politiker och förvaltning?
  • Vad har vi gjort i Göteborgs stad centralt för att bidra till högre kvalitet i fritidshem och vad har det resulterat i?
  • Vilka är våra största utmaningar i utvecklingsarbetet?
  • Vilka är våra främsta styrkor/framgångsfaktorer?