Berit Edvardsson

Överläkare, PhD, klinisk miljömedicin/arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

En av de absolut viktigaste konsekvenserna av bristfällig inomhusmiljö är naturligtvis de negativa hälsoeffekterna som problemen orsakar. Både mögel, kemikalier och dålig luft påverkar oss, men hur och varför och vad kan vi göra åt det? Berit Edvardsson har lång erfarenhet av att både forska och arbeta kliniskt inom området och under denna föreläsning kommer hon att lyfta aktuell forskning kring bostadsrelaterad ohälsa och inomhusmiljöns inverkan på människors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga.Berit är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2024

16:20
Byggnadsrelaterad ohälsa – aktuell medicinsk forskning om ohälsa relaterad till inomhusmiljö
  • Vilka besvär kan man få av en dålig inomhusmiljö och vilka besvär är vanligast hos de drabbade?
  • Vilka åtgärder kan vi gemensamt vidta för att komma tillrätta med inomhusmiljön och lindra symptomen?
  • Vilka teorier är aktuella vad gäller inflammatoriska och toxiska mekanismer som ligger bakom symtomen?
  • Vad säger den senaste forskningen om ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan vi på bästa sätt komma till rätta med problemen?