Berit Hjalmarsson

Projektkoordinator
Örebro kommun

Örebro kommun har arbetat nära forskning om samhällsutveckling, äldres hälsa och välfärdsteknologi samt i dialog med medbogarna, i utvecklingen av framtidens omsorg och boendemiljöer för äldre. De har bland annat samarbetat med Örebro universitet och Kairos future där Kairos Future har tagit fram en rapport kring framtidens äldreliv. Malin är lokalplanerare på Örebro kommun och Berit projektkoordinator på Örebro kommun. Under anförandet berättar de om hur de implementerar delar från rapporten i planering och utformning av nya vård- och omsorgsboenden. Just nu byggs Karlslundsgården, ett vård- och omsorgsboende där digitala möjligheter används för att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet. Karlslundsgården beräknas att vara färdigbyggt i december 2018.Berit är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

13:35
Hur Örebro planerar och bygger nya boenden för äldre baserat på forskning och framtidsfokus
  • Hur kan äldrelivet gestaltas i framtidens Örebro? • Vilka är behoven hos nästa generations äldre?
  • Hur vill de äldre bo?
  • Hur vi utifrån forskningsanknutna arbetssätt och i dialog med medborgarna utvecklar nya vård- och omsorgsboenden
  • Nya Karlslundsgården vård- och omsorgsboende – så används de digitala möjligheterna för att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet för de äldre