Berit Oscarsson

Kommunikationschef
Naturvårdsverket

I sin roll som kommunikationschef har Berit ett övergripande ansvar för Naturvårdsverket interna och externa kommunikation och ingår i myndighetens krisledningsgrupp. I ett krisläge är det hennes ansvar att leda kommunikationsarbetet för att motverka krisens effekter och bidra till förtroendet för krishanteringen. Berit har tidigare haft liknande roller i stat, kommun och region. Maria arbetar som chef för säkerhetsenheten, säkerhetsskyddschef och informationssäkerhetsansvarig vid Naturvårdsverket. I ett krisläge leder hon myndighetens krisledningsgrupp. Maria har tidigare arbetat med beredskaps- och säkerhetsfrågor vid andra statliga myndigheter, är jurist och har även bakgrund som polis.Berit är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
14 juni

12:05
Dataintrång på Naturvårdsverket – erfarenheter och utmaningar
  • Så upptäcktes dataintrånget
  • Så agerade vi för att skydda vår information och minimera konsekvenserna av intrånget
  • Vad har vi som myndigheten lärt oss av händelsen?