Bettan Timius

Enhetschef
Burlövs kommun

Bettan har mångårig erfarenhet av förändring och utveckling inom LSS-området, främst som chef och ledare. Genom sitt engagemang och kreativitet lyckas hon tillsammans med sina medarbetare åstadkomma kontinuerlig utveckling av metoder, rutiner och digitalisering för att öka kvaliteten inom funktionshinderområdet. Hon har en förmåga att se saker ut olika perspektiv, även utanför normen vilket ger stabila och långsiktiga lösningar. Kombinationen av Bettans erfarenhet och kunskap har rustat henne för att stå stadigt i en verksamhet där utveckling, anpassning och förändring alltid är en del av vardagen.Bettan är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

15:20-16:00
Digitalt stöd i hemmet – tekniska lösningar för både brukare och personal i framtidens LSS-bostäder
  • Så kan du främja delaktighet, inflytande och självbestämmande för brukaren med hjälp av digitaliseringen
  • Hur kan digitala verktyg och lösningar underlätta för personalen i grupp- och servicebostäder?
  • Så arbetar vi för att säkerställa en kvalitativ implementering genom att höja den digitala kompetensen hos både personal och brukare