Birgitta Ivhall

Administratör och inköpssamordnare
Örebro kommun

Birgitta Ivhall arbetar på Karolinska gymnasiet i Örebro kommun som är en av fem kommunala gymnasieskolor i kommunen. Hon har arbetat inom skoladministration de senaste 11 åren med diverse olika uppdrag som tjänster innefattar. Under denna föreläsning får du ta del av hur du kan skapa framgångsrika rutiner för effektiv och hållbar administration i skolan.Birgitta är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 1

11:00
Så skapas effektiva och hållbara rutiner för service och administrativt stöd i skolan
  • Så skapar du framgångsrika arbetssätt inom ditt personaladministrativa ansvarsområde som skoladministratör
  • Hur skapar du ordning och struktur samt ger bra service när arbetsbelastningen är hög?
  • Så håller du koll på arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – effektiva verktyg och metoder