Birgitta Torgén

Förvaltningschef
Västra Götalandsregionen/Göteborgs stad

Birgitta har varit verksam i arkivsverige sedan 90-talet, hon är bl a initiativtagare till R7e-arkiv och har tidigare drivit dess utveckling.Birgitta är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
9 februari

11:00
Livscykelperspektiv – så når vi en god informationsförvaltning genom att utveckla och samordna teknik, processer och kompetensförsörjning
  • Livscykelperspektiv för en god informationsförvaltning
  • Att leda informationen rätt från början
  • Så utvecklar vi vår verksamhet för att möjliggöra en effektiv och långsiktig informationsförsörjning
  • Hur får vi arkivfrågan på agendan från början?
  • Om att skapa en lärande organisation för att möta utmaningarna för en modern informationshantering
  • Våra vägval för ett sammanhållet system för bevarande