Björn Arvidsson

Policyutvecklingsansvarig
Roche

Facilitatorn och inspiratören Björn Arvidsson arbetar som policyutvecklingsansvarig på Schweiziska life science-företaget Roche. Då Roche erbjuder innovationer som tar lång tid att utveckla och som utmanar de rådande organisationer som ska skapa värde ur dessa, måste dialogen börja i god tid. Där behövs både omvärldskunskap, möjligheten att förutse framtida scenarios samt förmågan att skapa förtroende för den egna verksamheten. Björn har en bakgrund som forskare på Uppsala universitet och Försvarets forskningsinstitut (FOI), lång erfarenhet av life science och hälso- och sjukvårdsutveckling, samt en förståelse för hur stora organisationer fungerar, både privata och offentliga. I sitt arbete kombinerar Björn omvärldsbevakning och trendspaning med att föreläsa och delta i seminarier som berör framtidens hälso- och sjukvård. Det är nyfikenheten, och viljan att förstå, som driver omvärldsbevakning. Förutseende kombinerat med proaktivitet är nyckeln, vilket kommer att framgå under föreläsningen.Björn är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

Roche
Digitalisering, robotar och AI inom kommunal vård och omsorg – trender och utveckling
  • Digitalisering, sensorer, robotar, IoT och AI inom vård och omsorg – vad skapar nytta för individen?
  • AI är här för att stanna – hur kan AI bidra till en effektivare och mer kvalitativ omvårdnad?
  • Hur hantera utmaningarna med den personliga integriteten vid införandet av AI?
  • Automatiserings- och robottrenden – hur förhåller vi oss till den så att det skapar nytta för individen?
  • Digitala vårdmöten, chattar och appar – hur drar vi nytta av teknikens möjligheter?