Björn Gustafson

Senior Security Manager and
Head of protective security
Telia Sverige AB

Björn Gustafson är Head of National Security på Telia Sverige sedan sex år och ansvarar för och leder arbetet med säkerhetsskydd inom företaget. Björn har tidigare arbetat som Informationssäkerhetschef i Stockholms stad och samordnat utvecklingen av stadens säkerhetsarbete. Innan dess arbetade han många år i Försvarsmakten med säkerhet, bland annat som säkerhetschef och IT-säkerhetschef vid olika förband.Björn är med som talare på konferensen Säkerhetsskydd 2023
29 mars

11:50
Hur uppfyller din verksamhet tillsynsmyndigheternas krav enligt säkerhetsskyddslagen och NIS?
  • Hur organiseras ledning och genomförande av säkerhetsskyddsarbetet?
  • Hur kan säkerhetsskyddsanalysen fungera som ett verktyg för att prioritera åtgärder?
  • Hur skapar du en säkerhetskultur som bygger på kunskap om och förståelse för säkert agerande i hela organisationen?
  • Hur hittar du rätt nivå för säkerhetsklassning av tjänster?