Björn Hellqvist

Projektledare
Tyresö kommun

Som så många andra kommuner så växer även Tyresö kommun och en ny stad växer fram på ett område som kallas Norra Tyresö centrum. Området är placerat som det låter norr om Tyresö Centrum. Tyresövallen som är en idrottsplats som ligger nära Tyresö centrum och Aqua arena simhallen. På idrottsplatsen finns den nuvarande ishallen, byggd i mitten av 80-talet. Bebyggelsen i den nya staden kommer att byggas ihop med idrottsplatsen. Den nuvarande ishallen ska ersättas med bostäder, så detta är en av orsakerna till att en ny ishall måste byggas. Ishallen kommer utöver issporterna även innehålla kanslilokaler, omklädnadsrum för samtliga sporter på Tyresövallen, och även personalutrymmen och cafeteria. Under delar av ishallen blir det ett parkeringsgarage och ihop med ishallen kommer det också att byggas en sopsugscentral.Björn är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022
Dag 2

13:40
Så skapar Tyresö en ny ishall utifrån målet om att skapa ett idrottsområde som lockar fler till fysisk aktivitet
  • Ny ishall som knyter ihop idrott och stad och bidrar till ett attraktivt och levande område
  • Vår vision om en gränsöverskridande ishall som bidrar till områdets identitet
  • Hur vi planerar den nya ishallen och dess utformning – en ishall som inte bara är en ishall utan även inrymmer lokaler till övriga idrotter på idrottsplatsen
  • En ishall och idrottsplats med fokus på minimal energianvändning