Björn Jansson

Seniorkonsult
Affärsmodellering AB

Björn Jansson är civilingenjör och civilekonom och har under de senaste 20 åren drivit egen konsultverksamhet med fokus på strategisk verksamhetsstyrning i fastighetsbolag samt strategisk lokalförsörjning i offentlig verksamhet. Han arbetar med datorsimuleringar i egna planerings- och analysverktyg för känslighetsanalys av utvecklingsstrategier. Björn arbetar bland annat med portföljstyrning för utvecklingen av tre västsvenska kommuners strategiska planer kopplat till deras samhällsfastigheter.Björn är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

13:30
Strategisk lokalförsörjning med portföljstyrning – så utvecklar du fastighetsbeståndet med en mix av rätt projekt och i rätt tid
  • Hur vet du att du genomför rätt projekt och i rätt tid?
  • Hur får du rätt plan för att hantera såväl expansion som omställningen av det befintliga, äldre fastighetsbeståndet?
  • Hur identifierar du vilka långsiktiga investeringsramar du behöver för att genomföra planen och nå målen på kort och lång sikt?
  • Hur kommunicerar och visualiserar du planen till kommunledning och politik för att säkra de långsiktiga investeringsramar som behövs?
  • Portföljstyrningen som modell och dess styrkor – erfarenhet, resultat och jämförelser från tre kommuner